Fasády

Důležitou funkcí obvodové stěny je, vedle základních funkcí bezpečnosti a statiky, také ochrana proti vnějším klimatickým podmínkám.
Kvalitním návrhem a odborně provedenou realizací systémového zateplení fasády lze snížit tepelné ztráty o více než 50%.
Peníze vložené do zateplení je nutno pohlížet ne jako na výdej, ale jako na investici, která se v průběhu používání domu mnohonásobně vrátí a přinese úsporu nákladů na vytápění.
Zaměřujeme se hlavně na zateplení fasád, stropu,stěn a podlah. Provádíme opravy a regenerace fasád bytových objektu.